niedziela, 19 kwietnia 2009

Ignacy Krasicki ,,o kamienicy narożney w mieście Kukurowicach przez Błażeia bakałarza tamże''

1. Kiedy kamienica narozna załozona była?
- były to dawne czasy jak postawiona była, w aktach miejskich niewiele się można o jej historii dowiedzieć. Sugestia by wierzyć historiom przekazywanym przez ludzi, ale nie spisanych.

2. Opis kamienicy:
-musiała być to lepianka a ten, który ją budował nie mógł być mieszkańcem Kukurowic,
bo tak owi nie znali techniki budowy lepianki.
- gdy ludzie nauczyli się pisać i czytać, podali na piśmie, że ten kto zbudował owa kamienicę był człowiekiem: zacnym, możnym i zabiegłym. Zanim przyszedł do Kukurowic miał być wójtem, przyprowadził ze sobą gromadę czeladzi.
-dawni mieszkańcy spostrzegli jak dobrze pracuje, ustępując mu najlepszego placu na rogu i odtąd kamienica ta zwie się narożną.

3.Kto był później dziedzicem i właścicielem kamienicy narożnej?
- ów dom dostał sie prawdopodobnie zagrodnikowi z przedmieścia a dzieci zagrodnika były dziedzicami tej posiadłości. Jeden z dziedziców zbudował 2 plebanie, drugi z nich rozbudował kamienicę tak, że wychodziła aż na 4 ulice.

4. Dalsi jej dzierżawcy, gruntownicy. O tym jak kamienica się murować się zaczęła.
- autor pisze o różnych właścicielach, wymienia rozrzutnych i leniwych. Niedołężnością gospodarzy dom spustoszał i znacznie się pomniejszył. Niepomyślny czas skończył się dla kamienicy, majątek przejął potomek owego zagrodnika. Wziął się zaraz do pracy, sprowadził cieśli, malarzy. Radzili oni co zrobić by odnowić: zbótwiałe podwaliny domu, spaczone ściany i nadgniłe krokwie. Powróciła kamienica do dawnego wyglądu. Zagrodnik postanowił ją postawić murowaną tak by była trwalsza.

5. Jak była skończona kamienica i co się pod owe czasy działo?
- gdy umiera zagrodnik, czeladź przejmuje obowiązki gospodarza. Godpodaruje ona źle, wyzyskuje pana, nie pracuje sumiennie. Chytra czeladź przysposobiła sobie pół kamienicy, która dzięki szczodrobliwości panów wciąż się rozbudowywała, ale bardzo powoli.

6.Jako czeladź pańska wydała córkę za mąż i co się później działo?
-córka ostatniego właściciela kamienicy wyszła za męzczyznę dobrego lecz powolnego, który wierzył bajkom i plotkom, był on włascicielem zarówno kamienicy jak i domu, zwiększył płacę murarzom. Dom jego został murowany tak jak i kamienica.

7.Jak otatni dziedzic umarł i komu dostała się kamienica?
- pierwszym był przechodzień, który jak szybko przyszedł tak szybko uciekł, wiele obiecywał lecz słowa jego na wiatr rzucone zostały.
-drugim został wójt, człowiek dobry, szanowany, który robił swoje a pogrózek czeladzi niewiele się bał.
- trzecim gospodarzem był przychodzień znad morza. Nie był on ani rozrzutny ani skąpy, nie był także żołnierzem, niby rządził czeladzią, ale czeladź bardziej nim rządziła. Miał swój własny majątek lecz go stracił.
- następnie kamienica zostaje w rękach dzieci poprzedniego gospodarza. Oboje byli świadkami psucia się kamienicy i jej nieporządku.

8. Właściciel z czeladzi :
- kamienic miała albo panów dziedzicznych albo dzierzawców.
- czeladź puściła dom na tandetę ( hazard) wygrał ją człowiek niezdatny do jej rządzenia, chciano go wypędzić, lecz przyniosło to więcej niesnasek między nimi. Kamienica znów się uszczupliła .
- Inny gospodarz następujący po tym, wciąż kłócił się z czeladzią, chciał kamienicę po sobie swym dzieciom dać w posiadanie lecz i one nie były gospodarne. Zmarł nie pozostawiając po sobie niczego.
- ostatnim właścicielem został czeladnik

Literatura:
Dzieła Jignacego Krasickiego: powieści, tom VI, Warszawa 1803

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz