niedziela, 19 kwietnia 2009

Jakie dwa nazwiska myślicieli francuskich mogą kojarzyć się z powieścią Krasickiego?

Wolter i Jean Jacques Rousseau. Wolter kojarzy się oczywiście poprzez podobieństwa dzieła Krasickiego do Kandyda. Młodzieniec poszukujący w świecie prawdy, oczyszczający się win świata, w których wyrósł. Nawet element utopijny jest podobny: Kandyd w Eldorado, Mikołaj na Nipu poznają idealny ustrój społeczny. Nauki Rousseau ujawniają się z kolei w księdze II, gdy Mikołaj poznaje styl życia na Nipu. Mędrzec Xaoo jasno pokazuje wartości świata natury i podstawowych cnót: miłości, zgody, sprawiedliwości. Cywilizację europejską surowo potępia. Takie ideały będzie próbował wprowadzać Mikołaj Doświadczyński w swoim Szuminie.

Powieść Krasickiego zawiera wiele nowoczesnych, oświeceniowych elementów:
  • jest satyrą obyczajową
  • ma elementy utopii
  • robinsonady
  • powieści podróży
  • i powieści przygodowej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz